logo1 Ing. Bacílek Jaromír, CSc. - DORAPIS
Chemikálie a laboratorní potřeby
IČO: 10195271
DIČ: CZ 460718151
ÚVOD PRODUKTY KONTAKTY AKCE
lab01 nabízíme
Chemikálie v malém i velkém balení anorganické i organické kyseliny, hydroxidy, soli, lihové výrobky, rozpouštědla, indikátory, Glauberovu sůl
Laboratorní sklo kádinky, odměrné válce a baňky, varné a destilační baňky, Erlenmayerovy baňky, zkumavky, nálevky obyčejné i dělící, Petriho misky, hodinová skla, exikátory, hustoměry, lihoměry, cukroměry
Laboratorní porcelán laboratorní porcelán: třecí misky, žíhací kelímky, odpařovací misky
Laboratorní pomůcky stojany, držáky na baňky a byrety, dvojité svorky, varné kruhy
filtrační papíry
gumové zátky
Technické chemikálie pro kotelny
právě probíhá výprodej skladových zásob - bližší informace na tel. 235 364 101