logo1

Bronislava Bacílková - DORAPIS
Chemikálie a laboratorní potřeby

IČO: 67765289
DIČ: CZ5758231710

ÚVOD PRODUKTY KONTAKTY AKCE

 

Laboratorní chemikálie     Sklo     Technické chemikálie     Pomůcky     Porcelán     Přístroje

Acetaldehyd
Acetamid
Acetanilid
Acetofenon
Aceton
Acetoxim
Acetylaceton
Acetylceluloza
Agar
Agar-agar Algemar
Agaroza
Akriflavin
Akrylamid
Alanin
Alizarin red S ( alizarinsulfonan sodný )
Amid kys. mravenčí
Amid kys.thiooctové
Amidosíran amonný p.a.100 g
Amidosulfonan amonný
Amidosulfonan draselný
Amidosulfonan nikelnatý
Aminoantipyrin
Aminofenol
Amoniak
Amylalkohol
Amylester kys. octové
Anhydrid kys. ftalové
Anhydrid kys.jantarové
Anhydrid kys.maleinové
Anilin
Anilin hydrochlorid
Anthracen
Anthrachinon
Anthrachinon sulfonan sodný
Anthron
Arabinoza
Arabská guma
Arsenitan sodný
Azobenzen
Azur II pro mikro
Benzaldehyd
Benzen
Benzensulfonan sodný
Benzidin
Benzidin dihydrochlorid
Benzin BT 90/150
Benzin lakový
Benzoan sodný
Benztriazol(1,2,3-)
Benzyl benzoate
Benzylalkohol
Bromičnan draselný
Bromičnan sodný
Bromid amonný
Bromid draselný
Bromid kobaltnatý hydrát
Bromid měďnatý
Bromid sodný
Bromid strontnatý hexahydrát
Bromid vápenatý hydrát
Bromnaftalen(1-)
Bromsuccinimid(N-)
Butylalkohol (n)
Butylalkohol (terc)
Butylalkohol(sek)
Butylester kys. octové (n)
Celuloza mikrokrystalická
Celuloza prášková
Cetylalkohol
Cetylpyridinium bromid
Cetyltrimethylamonium bromid
Cín granulovaný
Cín prach
Cín tyčinka
Ciničitan sodný
Citronan amonno-železitý hnědý
Citronan amonno-železitý zelený
Citronan draselný monohydrát
Citronan hořečnatý
Citronan lithný tetrahydrát
Citronan měďnatý
Citronan sodný dihydrát
Citronan vápenatý tetrahydrát
Cyklohexan
Cyklohexylamin
Čerň eriochromová T indikator
Červeň fenolová
Červeň kongo
Červeň kresolová (kresolsulfoftalein)
Červeň methylová, sodná sůl
Červeň methylová, volná kys.

Dewardova slitina
Diacetyldioxim
Diacetylmonoxim
Diaminobenzen(1,2-)
Diaminoethan(1,2-)
Diethanolamin
Diethyl(N,N-).p-fenylendiamin
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Diethylenglykol
Diethylether
Difenylamin
Difenylkarbazid
Difenylkarbazon
Difenylthiomočovina
Dihydrogencitronan amonný
Dihydrogencitronan draselný
Dihydrogencitronan sodný
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan sodný
Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Dichlorbenzen (1,2-)
Dichlorbenzen (p-)
Dichlorethan (1,2-)
Dichlorisokyanuratan sodný dihydrát
Dichlormethan
Diisopropylether
Dimethyl(4-)-aminoantipyrin (amidopyrin,aminopyrin)
Dimethylamid kys. mravenčí (N,N)
Dimethylaminobenzaldehyd (p-)
Dimethylaminopropionitril
Dimethylanilin (N,N)
Dimethylftalát
Dimethylglyoxim
Dioktylftalát
Dioxan (1,4)
Dipropylenglykol
Dipyridyl (2,2)
Disíran draselný
Disíran sodný
Disiřičitan draselný
Disiřičitan sodný
Dithioničitan sodný
Dithizon
Dodecylsíran sodný
Dusičnan amonný
Dusičnan draselný
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Dusičnan lithný
Dusičnan manganatý tetrahydrát
Dusičnan měďnatý trihydrát
Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Dusičnan olovnatý
Dusičnan sodný
Dusičnan strontnatý
Dusičnan stříbrný
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dusičnan zirkonylu hydrát
Dusičnan železitý nonahydrát
Dusitan draselný
Dusitan sodný
Erythrosin
Esculin
Eschkova směs
Ethylalkohol jemný raf.96%
Ethylendiamin dihydrochlorid
Ethylenglykol
Ethylenglykol-monomethylether
Ethylester kys. octové
Ethylmethylketon
Fehling I roztok
Fehling II roztok
Fenanthrolin monohydrát (o)
Fenidon(1-fenyl-3-pyrazolidinon)
Fenol
Fenolftalein
Fenyl(1-)dimethyl/2,3-)amino(4-)5-pyrazolon
Fenylacetaldehyd
Fenylendiamin(1,2-)
Fenylmethylpyrazolon
Ferroin
Fischerovo činidlo roztok A
Fischerovo činidlo roztok B
Florisil
Floroglucin dihydrát
Fluorescein
Fluorescein disodná sůl
Fluorid amonný
Fluorid draselný dihydrát
Fluorid sodný
Formaldehyd 38%
Fosfomolybdenan amonný trihydrát
Fosforečnan amonný
Fosforečnan draselný trihydrát
Fosforečnan hlinitý
Fosforečnan hořečnatý oktahydrát
Fosforečnan kobaltnatý hydrát
Fosforečnan lithný
Fosforečnan měďnatý dihydrát
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Fosforečnan vápenatý
Fosforečnan zinečnatý
Fosfornan nikelnatý
Fosfornan sodný monohydrát
Fosfowolframan trisodný hydrát
Fruktoza
Furfural
Galaktoza(D-)
Glukosa
Glukosamin hydrochlorid
Glutaman sodný
Glutamin(L-)
Glycerin
Glycerofosfát(beta-) disodná sůl
Glycin
Heptan (n-)

Hexakyanoželezitan tridraselný
Hexakyanoželeznatan tetradraselný
Hexametafosforečnan sodný
Hexan (n-)
Hexanitrokobaltitan trisodný
Hexylalkohol (n-)
Histidin(L-)
Hliník
práš. Alba
Hliník práškový
Hořčík dle Grignarda
Hydrogencitronan diamonný
Hydrogencitronan disodný
Hydrogenfosforečnan amonný
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Hydrogenftalát draselný
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran sodný monohydrát
Hydrogenuhličitan amonný
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný
Hydrogenvinan amonný
Hydrogenvinan draselný
Hydrogenvinan sodný monohydrát
Hydrochinon
Hydroxid draselný
Hydroxid hlinitý
Hydroxid chromitý
Hydroxid lithný monohydrát
Hydroxid měďnatý
Hydroxid nikelnatý
Hydroxid sodný
Hydroxid vápenatý
Hydroxid železitý
Chelaton I
Chelaton II
Chelaton III
Chelaton IV
Chelatonat hořečnato-didraselný
Chelatonát hořečnato-disodný
Chelatonat manganato-disodný
Chelatonát tetrasodný
Chelatonát zinečnato-disodný
Chelatonát železito-sodný
Chloramin B
Chloranilin(4-)
Chlorbenzen
Chlorečnan draselný
Chlorečnan sodný
Chlorid amonný
Chlorid cínatý dihydrát
Chlorid diamonno-cínatý
Chlorid diamonno-měďnatý
Chlorid draselný
Chlorid hlinitý
Chlorid hořečnatý
Chlorid chromitý hexahydrát
Chlorid kademnatý
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Chlorid lithný hydrát
Chlorid manganatý tetrahydrát
Chlorid měďnatý dihydrát
Chlorid měďný
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Chlorid rubidný
Chlorid sodný
Chlorid strontnatý
Chlorid stříbrný
Chlorid titaničitý
Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný
Chlorid vápenatý bezvodý práškový
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid vápenatý hexahydrát
Chlorid zinečnatý bezvodý
Chlorid železitý hexahydrát
Chlorid železnatý tetrahydrát
Chloristan draselný
Chloristan hořečnatý
Chlornan sodný
Chloroform
Chroman draselný
Indigo
Indigokarmín
Indoxylacetát (-beta)
Inulin
Isoamylacetát
Isoamylalkohol
Isooktan
Isopropanol
Jantaran sodný hexahydrát
Jodičnan draselný
Jodičnan sodný
Jodid draselný
Jodid kademnatý
Jodid sodný
Kadmium tyčka
Kafr
Kalafuna mletá
Kanadský balzám
Karboxymethylcelulosa
Kostní klíh
Kresol
Křemičitan draselný
Křemičitan sodný
Křemík
Kumarin
Kys. acetylsalicylová
Kys. amidosulfonová
Kys. aminobenzoová
Kys. anýzová
Kys. askorbová
Kys. asparagová
Kys. benzoová
Kys. boritá
Kys. bromo(5-)salicylová
Kys. citronová monohydrát
Kys. dihydroxybenzoová
Kys. dinitrobenzoová
Kys. dinitrosalicylová
Kys. dusičná
Kys. fosfomolybdenová
Kys. fosforečná(o-)
Kys. fosfowolframová hydrát
Kys. ftalová
Kys. chlorovodíková
Kys. mléčná
Kys. mravenčí 85%
Kys. mravenčí 98%
Kys. octová
Kys. salicylová
Kys. sírová
Kys. siřičitá 5%
Kys. stearová
Kys. sulfosalicylová(5-) dihydrát
Kys. šťavelová dihydrát
Kys. trichloroctová
Kys. vinná
Laktosa monohydrát
Laurylsíran sodný
Manganistan draselný
Mannit
Měď kovová třísky
Mentol
Methanol
Methyloranž
Methyloranž sodná sůl
Metol
Močovina
Modř bromfenolová
Modř bromkresolová
Modř bromthymolová
Modř methylenová
Molybdenan amonný
Murexid
Naftalen
Naftol (2-)
Naftylamin (1-)
Naftylethylendiamin.HCl
Nesslerovo činidlo
Ninhydrin
Nitroprussid sodný dihydrát
N-naftylendiamin sulfát
Octan amonný
Octan draselný
Octan kademnatý
Octan manganatý
Octan měďnatý monohydrát
Octan methylnatý
Octan olovnatý trihydrát
Octan sodný trihydrát
Octan zinečnatý
Oktanol(1-)
Olej imerzní (cedrový)
Olej lněný
Olovo práškové
Oranž methylová
Oxalyldihydrazid
Oxid hlinitý
Oxid hořečnatý lehký
Oxid chromitý
Oxid kobaltnatý
Oxid lanthanitý
Oxid nikelnatý
Oxid zinečnatý
Oxid železitý
Parafin tuhý
Peroxid vodíku 30%
Peroxodisíran amonný
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran sodný
Petrolether 40-65oC
Polyethylenglykol
Polyvinylalkohol
Propolis extrakt
Propylalkohol (propanol)
Propylenglykol=propan (-1,2) diol
Pufr borátový pH=9
Pufr fosfátový pH=7
Pufr ftalátový pH=4
Pufr pH=10 pro chelatometrii
Purpur bromokresolový
Pyridin
Pyrofosforečnan tetrasodný dekahydrát
Pyrogallol
Ramsay tuk
Rhodamin B
Rtuť
Sacharoza
Salicylamid
Salicylan sodný
Selen práškový
Silikagel (normální) neznačený
Silikagel znač. CoCl2
Síra prášková
Síran amonno-nikelnatý
Síran amonno-železitý dodekahydrát
Síran amonno-železnatý hexahydrát
Síran amonný
Síran barnatý
Síran draselný
Síran hořečnatý heptahydrát (Epsomská sůl)
Síran hydrazinia
Síran kobaltnatý
Síran lithný
Síran manganatý
Síran měďnatý bezvodý
Síran měďnatý pentahydrát
Síran nikelnatý heptahydrát
Síran rtuťnatý
Síran sodný bezvodý
Síran sodný dekahydrát (Glauberova sůl)
Síran vápenatý srážený
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran železitý hydrát
Síran železnatý
Sirník sodný
Sirník železnatý pro Kippův přístroj
Sirouhlík
Siřičitan sodný bezvodý
Stearan zinečnatý
Stearin
Sudan 4
Sulfanilamid
Škrob rozpustný dle Leuliera
Šťavelan diamonný monohydrát
Šťavelan diethylnatý
Šťavelan disodný
Tanin
Tashiro indikátor
Terpentýn
Thiofen
Thiokyanatan amonný
Thiokyanatan draselný
Thiokyanatan rtuťnatý
Thiokyanatan sodný
Thiomočovina
Thiosíran disodný pentahydrát
Thoisíran sodný bezv.
Tolidin(o-)
Toluidin(p-)
Triethanolamin hydrochlorid
Trichlorethylen
Tryptofan (L-)
Tylosa
Uhlí aktivní granulované
Uhlí aktivní práškové
Uhličitan amonný
Uhličitan barnatý
Uhličitan draselný bezvodý
Uhličitan hořečnatý lehký zásaditý
Uhličitan kobaltnatý
Uhličitan lithný
Uhličitan manganatý
Uhličitan měďnatý
Uhličitan nikelnatý zásaditý
Uhličitan sodný bezvodý
Uhličitan sodný krystalický
Uhličitan stříbrný
Uhličitan vápenatý srážený
Uhličitan zinečnatý zásaditý
Vápno natronové
Vápno vídeňské
Vinan antimonylo-draselný 0,5 hydrát
Vinan draselno-sodný tetrahydrát
Violeť pyrokatechinová
Vodní sklo sodné
Woodův kov
Xylen(směs izomerů)
Zeleň brilantní
Zeleň bromkresolová
Zeleň malachitová
Zeleň malachitová oxalát
Zinek kroužky
Zinek práškový
Zkoumadlo Giemsa-Romanowski
Zkoumadlo May-Grunwald
Želatina
Železo redukované vodíkem
Žluť alizarinová GG volná kyselina
Žluť dimethylová